Vad som är svensk musikhistoria är en sak att slå fast – det är rimligen musik som komponerats i, kommer från eller spelats i Sverige under olika tider. Även musik som inte är svensk kan då räknas in. Men vad är svensk musik, om just det är vad man är ute efter att titta på? Det är en lite knepigare sak att komma fram till.

Svenska upphovspersoner

Ett sätt att tänka kring vad som är svensk musik är att utgå från medborgarskap hos den som skapat musiken. Hitlistan Svensktoppen har försökt skapa sina regler utifrån detta, men det har visat sig svårare än man kan tro. Är översättningar av texter ok? Kan det vara svensk musik om artisten som framför den inte är svensk? Behöver texten vara på svenska? Vilka regler som använts speglar olika tiders syn.

Svensk musikexport

När det handlar om det svenska musikundret är det snarare vad som kan räknas som svensk musikexport som avgör om det är svenskt eller inte. Drar produkten in pengar till Sverige? Eller förknippas den åtminstone med Sverige och skapar en bra bild av landet utomlands? Då kan det räknas som svensk musik.

En svensk utveckling av musikstilar

Musik skapas inte i ett vakuum, varken om det handlar om popmusik, elektronisk musik, äldre folkmusik eller klassisk musik. Hela tiden har svenska tonsättare och låtskapare påverkats av musik från andra länder. Den allra äldsta musik vi har är de medeltida balladerna, som finns kvar inom folkmusiken. Man kan tänka sig att de är så svenska någon musik kan bli. På ett sätt är de det, eftersom de länge varit del av vårt kulturarv. Men de är en svensk tolkning av en musikstil som invandrat hit. Så är det med mycket av den svenska musiken och just därför är det svårt att slå fast vad som är svenskt, eftersom ingen musik är opåverkad av annat.