Hur svensk är egentligen den svenska folkmusiken? Kanske är den mindre svensk än vi tänker oss.

Medeltida ballader är en term som används i Skandinavien för att skilja dem från senare visor med liknande uppbyggnad. Anledningen till att man velat skilja dem åt är att musikforskare intresserat sig för deras ursprung. De verkar härstamma från medeltida provencalsk diktning och kan ha tagit sig till Sverige antingen från kontinenten och Danmark eller från Brittiska öarna via Norge. På vägen har de förändrats en smula och väl i Sverige har de fått svenska texter, men formen kan knappast räknas som svensk. Det mest korrekta är att tänka sig att det handlar om en musikstil som invandrat till oss och fått en svensk variant här. Både svensk och inte, med andra ord. Mer om medeltida ballader går det att läsa hos Svenskt Visarkiv, där det också är möjligt att lyssna på medeltida ballader.

Annan folkmusik som invandrat

Mycket av det som räknas som svensk folkmusik har på ett liknande sätt tagit sig till Sverige och efter det vidareutvecklats här. Ett exempel är polska, den musikform och dans som kanske är allra vanligast i folkmusiken. Polskan kom till Sverige under 1600-talet, kanske inte direkt från Polen, men under den tiden var det en modedans i Europa.