Folkmusik är självfallet en viktig del av Sveriges musikhistoria. Den allra äldsta bevarade svenska musiken är de medeltida balladerna, som ibland fortfarande lever vidare och sjungs av folkmusikens vissångare. Även om det skett förändringar på vägen eftersom musiken och texterna lärts ut med gehör, är det egentligen fantastiskt att medeltida visor fortfarande kan sjungas. Även andra vistraditioner, locklåtar, annan bruksmusik, omgjorda psalmer och spelmanstraditioner hör till det som brukar räknas till den svenska folkmusiken, allt förknippat med traditionella livsstilar som fanns innan moderniteten växte fram.

Jojken

Om jojk ska räknas till folkmusik eller inte råder det delade meningar om. Jojk är ju inte svenskt utan samiskt, och det är en musikform som har annan teknik, andra traditioner och andra funktioner än det som annars räknas till den svenska folkmusiken. Ser man på samer som en minoritet i Sverige snarare än Sapmi som ett eget land som är äldre än Sverige, går det ju att räkna minoritetens musikaliska traditioner till de svenska. Men då borde även till exempel den judiska och den romska minoritetens musik räknas som svensk (minoritets-)musik, vilket sällan sker. Anledningen till att det trots allt kan ligga nära till hands att räkna jojken till de svenska traditionerna kan tänkas vara det koloniala arvet, vilket vi borde försöka bli fria från.