Musik har funnits under så lång tid att det inte finns några källor som kan beskriva den. Den fanns långt före skriftspråket, vilket oftast är den typ av källa vi har för att få beskrivningar av saker. I viss mån går det att få kunskap om forntida musik på andra sätt, till exempel genom arkeologiska fynd. Gamla instrument kan vara så enkla att det går att räkna ut hur man spelar på dem, till exempel horn och lurar. Men även om vi kan få fram ljudet vet vi inte hur de användes. Mycket av musikhistorien ligger på grund av detta dolt för oss, både i Sverige och i resten av världen.

Medeltiden och framåt

Från medeltiden och framåt vet vi en del om olika typer av musik som funnits genom att vi har källor bevarade. Vanliga typer av musik var då till exempel kyrkomusik, visor, lockrop och sånger med bruksanvändning. Den västerländska klassiska musiken eller konstmusiken började växa fram, men det var framför allt på andra håll i Europa som kyrkomusik och konstmusik utvecklades.

1900-talet

Som det går att läsa till exempel på Wikipedia och deras artikel om musik i Sverige, finns det massor av olika musikstilar i vår musikhistoria. Framför allt växte många stilar fram under 1900-talet med jazzen och så småningom olika versioner av pop- och rockmusik. Under slutet av 1900-talet blev Sverige också ett land att räkna med internationellt, med det så kallade svenska musikundret. Många olika artister, band, låtskrivare och producenter har satt Sverige på världskartan musikaliskt.