Vad volym 3 (och sen 4, 5, 6 osv) ska innehålla är ännu inte bestämt.