Noveller

Visa verkligheten kommer även att ges ut som novellsamling.

Maria Marre Gustafsson, studerar Kreativt skrivande vid Mittuniversitetet, ska tolka berättelserna i novellform.